Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli III edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie dla szkół i przedszkoli pod nazwą

Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli III edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 14 grudnia 2018 r. do 14 czerwca 2019 r. Szkoły/Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych oraz aktywności artystycznej dzieci i młodzieży, poprzez popularyzowanie różnych form plastycznych.
 2. Szkoły/Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 spośród 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu

Zadania konkursu „Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli”:

 1. „Szkoła/Przedszkole dla Niepodległej” – przygotowanie plakatu na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie, w ramach tygodnia „Polska Złota Jesień” ogólnoszkolnego/ogólnoprzedszkolnego konkursu na przygotowanie prac plastycznych pt. Jesienny spacer. Zwycięzcę wyłonią uczniowie poprzez głosowanie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych oraz zestawienia głosów, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Bożonarodzeniowa szopka/kartka świąteczna. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć/filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. „Karnawał w szkole/przedszkole” – przygotowanie strojów karnawałowych. Zorganizowanie klasowej/szkolnej/przedszkolnej zabawy karnawałowej, na której uczniowie będą mogli zaprezentować swoje prace. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć/filmików przesłanych do jury konkursu.
 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego/ogólnoprzedszkolnego konkursu plastycznego mającego na celu promocję miasta, regionu. Przygotowanie albumu/przewodnika po kraju/mieście/regionie. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych /zdjęć/filmików przesłanych do jury konkursu.
 6. Zorganizowanie zajęć plastycznych, na których dzieci przygotują wybrane znaki drogowe. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego/ogólnoprzedszkolnego konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przygotowanie pracy plastycznej na dowolny temat, wykonanej kilkoma technikami plastycznymi jednocześnie (rysunek, kolaż, tkanina, grafika…). Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Wykonanie przez uczniów prezentów (np. biżuterii, szkatułki…) dla członków rodzin. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Plastykoterapia (terapia wizualna) w praktyce szkolnej/przedszkolnej” – edycja konkursowa, który w okresie od 14.12.2018 r. do 21.02.2019 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 14 grudnia 2018r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół i przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, opiekunowie, rodzice oraz uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 14 czerwca 2019 r.
 • Adres jury konkursu „Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli”: A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa., e-mail: sekretariat@pomaluj.com.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!