Plastykoterapia (terapia wizualna) w praktyce szkolnej/przedszkolnej – edycja konkursowa X edycja

ZAPRASZAMY NA KURS ” Plastykoterapia (terapia wizualna) w praktyce szkolnej/przedszkolnej – edycja konkursowa X edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Plastykoterapia (terapia wizualna) w praktyce szkolnej/przedszkolnej
– edycja konkursowa X edycja

realizowanym w okresie od 19.11.2021 r. do 19.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:
 1. Charakterystyka przedmiotu plastykoterapii – wprowadzenie.
 2. Techniki plastykoterapii.
 3. Cele, metody i formy pracy.
 4. Co możemy stymulować dzięki aktywności plastycznej? Sensomotoryka w rozwoju dziecka. Rozwój plastyczny dziecka.unkcja terapeutyczna procesu twórczego.
 5. Przykładowe ćwiczenia dla dzieci, z zastosowaniem różnych technik plastycznych.
 6. Dobre praktyki w plastykoterapii.
 7. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik plastykoterapii.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!